Ser verden ud som du tror den gør?
26. Jul, 2011 af Ole Stougaard

Ser verden ud som du tror den gør?

Jeg er i de seneste par år blevet meget opmærksom på, hvor vigtigt det er at have en god teknik.

Teknik kommer forud for træningen af f.eks. udholdenhed, maksimal iltoptagelse, syregrænsen og løbeøkonomien.

Det bedste værktøj til tekniktræning er et videokamera og du bør bruge det på samme vis som du i dag sikkert bruger pulsur, svømmeudstyr og evt wattmåler

Med et videokamera kan du analysere din teknik og få vished om nu din teknik ser ud, som du tror den gør. Det er ikke ualmindeligt at atleter jeg videofilmer må revurdere deres opfattelse af deres svømme-, cykle- og løbeteknik, efter at de har set sig selv på video.

Vores såkaldte perception lader ofte meget tilbage at ønske. Perception er en behandling og fortolkning af alle de sansedata vi modtager fra omverdenen, og de er med til at fortælle os, hvor vi befinder os i tid og rum. Den verden som vi oplever, er i bund og grund bare hjernens forestilling om, hvordan den tror verden ser ud. Vi modtager hvert sekund ekstremt mange sansedata. Kun en brøkdel af disse er vi bevidst om, men de er alle sammen med til at tegne den verden vi oplever.

Så når vi svømmer, cykler eller løber modtager vi data om, hvordan kroppen arbejder og hvordan vi bevæger os. Når vi løber er en vigtig feedback, hvor på foden vi mærker trykket fra jorden, når vi lander. Denne sansning er med til at fortælle os om vi gør det rigtige.

Gang på gang har jeg dog oplevet at det atleterne fortæller mig, at det de oplever/mærker de gør ikke stemmer overnes med det vi ser på en videooptagelse. Årsagen er at de fortolker sansedata forkert i forhold til virkeligheden – deres perception er forkert.

For at rette op på dette er vi nødt til at se os selv på video, således vi kan synkronisere og skabe overensstemmelse mellem det vi tror vi gør, og det vi rent faktisk gør. Og for at vide hvad vi skal gøre, har vi brug for en reference – en standart for hvordan det skal se ud – samt viden og værktøjer til hvordan vi kan få det til at se ud som det skal.