Multitestas personlige træningsservices

Multitesta tilbyder forskellige former for træningsrelaterede ydelser. Vi tilbyder personlig træning og coaching, hvor vi hjælper dig igennem et træningsforløb og sikrer, at du når dine mål på en måde, hvor krop og sjæl kan følge med.

Vi råder også over et testcenter med avanceret måleudstyr til at måle eksempelvis iltoptagelse, mælkesyre, puls og watt. Med en fysiologisk test kan du få en status på din fysiske form, og vi kan klarlægge dine styrker og svagheder i forhold til din målsætning.

Multitesta tilbyder dig følgende træningsydelser, der er afstemt ift din målsætning og dine behov for personlig sparring og coaching.

 

Personlig træning

Multitesta Peak

Jeg ved at det er dine resultater er vigtige for dig, men jeg lægger stor vægt på også at definere og arbejde med procesorienterede mål og at du gennem et træningsforløb bliver klogere på dig selv og din træning.

Når jeg planlægger din træning tager jeg udgangspunkt i dig og din hverdag. Din hverdag skal ikke pludselig til at planlægges ud fra din træning. Jeg tilpasser træningen til dig og doserer mængde og intensitet ud fra en overordnet betragtning, hvor også arbejde, familie, stress-niveau, kostprofil og søvnmønster har indflydelse på din træning.

Beskrivelse af træningsydelsen:

  • Ugentlig evaluering og opdatering på træningsprogram.
  • Ubegrænset mail-kontakt/online support
  • Skype-chat / telefonsamtaler
  • Løbende feedback på din træning afhængig af behov
  • Rabat på fysiologiske tests, løbestilsanalyse, energiprodukter mm. hos Multitesta

Pris:  1.000 kroner om måneden eller 10.000 kroner for et år.

 

Multitesta Base

Denne træningsservice er perfekt til dig der gerne vil have stuktur på din træning og en plan at følge, men som ikke har behov for tæt sparring med en træner. Du får en træningsplan der løber over minimum 4 uger. Træningsplanen er baseret på din målsætning, dit niveau og hvor meget tid du har til at træne. Hver måned evalueres din gennemførte træning og din plan opdateres efterfølgende for en ny periode.

  • 4+ ugers personlig træningsplan
  • En månedlig opdatering af din træningsplan
  • Rabat på fysiologiske tests, løbestilsanalyse, energiprodukter mm. hos Multitesta

Priser:

Per måned: 600 kr
3 måneder: 1.500 kr
6 måneder: 2.400 kr
12 måneder: 3.600 kr

 

Personlige træningssessioner

Jeg har kontor i Exerzice Squash & Fitness og med udgangspunkt i centerets mange og gode træningsfaciliteter tilbyder jeg en-til-en personlig træning. Med udgangspunkt i din målsætning og dit udgangspunkt vil jeg tilrettelægge din træning, som typisk vil være en blanding af styrketræning, bevægelighedstræning og konditions- og kredsløbstræning.

Pris: 1 session koster 700 kroner, 5 sessioner koster 3.000 kroner og 10 sessioner koster 5.000 kroner