Opfordring til alle pose-løbere: deltage i et studie der vil sammenligne poserunning med “alm løbestil”
29. Apr, 2013 af Ole Stougaard

© Jorg Badura.

En studerende på Idræt på Københavns Universitet skal til at lave et studie, hvor han undersøger samspillet mellem løbestil og løbeøkonomi.

Studiet skal undersøge, hvilke biomekaniske faktorer der har indflydelse på en løbers løbeøkonomi. De tager udgangspunkt i to grupper af løbere – en gruppe, der løber poserunning og en gruppe af løber, der ikke har arbejdet med deres løbestil – og de ønsker at undersøge, om der er forskel på løbeøkonomien hos disse to grupper. De måler samtidig på en række biomekaniske aspekter ved løbet for at undersøge, hvilke parametre der adskiller de to grupper, og hvordan disse forskelle har indflydelse på løbeøkonomien.

Til studiet skal han bruge erfarne pose-løbere, der føler at de er teknisk gode løbere. Det er jo vigtigt at gruppen af pose-løbere løber så teknisk korrekt som muligt, samt at pose-løberne har løbet sådan i en længere periode.

Alle målinger vil finde sted i løbet af juni måned på Institut for Idræt i København. Alle målinger foregår på samme dag og vil tage ca. 2 timer. Målingerne består af løb ved forskellige hastigheder på løbebånd samt en test af maksimal iltoptagelse. Under løbet bliver man videofilmet og ens iltoptagelse vil blive målt.

Hvis du ønsker at deltage, så kan du kontakte mig (ole@multitesta.dk), eller du kan kontakte idrætsstuderende Thomas Lind direkte på tlf: 3053 9209 eller mail: lpk444@alumni.ku.dk