Multitesta learning: Trænerkursus i Poserunning den 28 og 29 april 2012
6. Feb, 2012 af Ole Stougaard

Multitesta learning: Poserunning level 1 trænerkursus

Multitesta afholder et nyt level 1 trænerkursus i Poserunning. Trænerkurset finder sted den 28 og 29 april 2012.

Den overordnede målsætning er give dig som løbetræner, fysioterapeut, kiropraktor eller løber en bevidsthed om, at der inden for løb findes en standard for, hvad der er den optimale måde at løbe på.

Forudsætningen for at blive en rigtig god løber er, at du har en god teknik, der gør at du kan løbe hurtigt uden at blive træt, og som kan minimere din risiko for at blive skadet. Derfor er det også vigtigt, at både trænere og løbere har et billedet af den optimale løbeteknik.

Denne viden og indsigt vil blive dit mest værdifulde værktøj som løber, løbetræner eller behandler. Med bevidstheden om en standard for løb, vil du være i stand til at finde afvigelser og heraf aflede og konkretisere de ting der skal forbedres. Uden standarden foregår alt i blinde.

Med udgangspunkt i Poserunning arbejder vi os igennem den teoretiske side at løbeteknik ligesom der er en praktisk del, der består af at lære Poserunning, at lære at analysere og fortolke videooptagelser af løb, og rette fejl, samt at kunne formidle denne viden videre til andre løbere.

Du vil få følgende med hjem fra kurset:

> En god forståelse af teorien bag poserunning / løb

> En masse praktisk træning og teknikøvelser i forhold til grundelementerne i poserunning

> Forstå sammenhængen mellem løbeskader og “forkert” løbeteknik

> Du vil være i stand til at gennemføre en videoanalyse med efterfølgende evaluering og tekniktræning

> Du vil kunne formidle teorien omkring Poserunning videre til andre løbere eller mindre løbegrupper

> Du vil få udleveret en Poserunning-manual indeholdende de vigtigste elementer i poserunning (teori, videoanalyse, teknikøvelser)

De kompetencer du får på kurset vil give dig den nødvendige viden til at bestå en online eksamen, der skal bestås hvis du vil opnå titlen som certificeret poserunning coach

Undervisere på kurset vil være master-coach Ole Stougaard. Afhængig af deltagerantal vil der desuden være en eller to Multitesta-trænere der har gennemført træneruddannelsen i poserunning. De vil fungere som hjælpetrænere.

Kurset starter klokken 9.30 og slutter klokken 16.00-16.30 begge dage.

Prisen for at deltage er $595.

Trænerkurset vil give dig de nødvendige kompetencer og forudsætninger til at bestå en Poserunning Level 1 certificering. Dette er en online eksamen, og den koster $295.

Det er ikke et krav at have bestået eksamen for at du må lave løbestilsanalyser i Poserunning, men du kan først bruge titlen: Poserunning træner level 1, når eksamen er bestået.

Der er plads til maksimalt 12 kursusdeltagere. Ønsker du at blive tilmeldt, så send en mail til: ole@multitesta.com

Trænerkurset finder sted hos:

Muskler og Led
Bogensevej 88
5270 Odense N,
Danmark

===========================

Det vejledende program for kurset er som følgende:

Lørdag – Introduktion til Poserunning paradigmet

09.30-10.00 – Velkomst og præsentation
10.00-11.30 – Oplæg 1: poserunning teori del 1: definition af pose og teorien bag pose
11.30-11.45 – Pause og omklædning
11.45-13.00 – Praktisk træning – grundlæggende elementer i løbeteknik + videooptagelse
13.00-13.45 – Frokost / pause
13.45-14.30 – Videoanalyse af optagelse 1 – præsentation af videoanalysen og generelle fejl (teori del 2)
14.30-15.30 – Praktisk træning: trænings-seance + flere øvelser + videooptagelse 2
15.30-16.00 – Videoanalyse og sammenligning af optagelse 1+2
16.00-16.30 – Fælles debat/diskussion og afslutning på dag 1

Søndag – Instruktion og underviser/træner-rollen

09.30-09.45 – Møde og gennemgang af dagens program
09.45-10.15 – Opvarmning og styrketræning
10.15-10.45 – Opsamling på tekniktræningen og fælles fejlretning
10.45-11.00 – Pause
11.00-11.45 – Oplæg: poserunning teori del 3: trænerrollen – formidling af pose til løbere
11.45-12.45 – Gruppetræning med fokus på trænerrollen
12.45-13.30 – Frokost / pause
13.30-14.30 – Løbestilsanalyser og træning, 2 og 2 sammen
14.30-15.00 – Evaluering af gruppetræning
15.00-16.00 – Debat, Q&A og afslutning