Multiquark: Smart Training For Everybody – Drømmen lever i bedste velgående!
24. Maj, 2012 af Ole Stougaard

Multiquark - Smart Training For Everybody

Jeg har en vision og et ambitiøst mål om at revolutionere markedet for online træningsplaner. Projektet hedder Multiquark, og jeg har sammen med et rigtigt talentfuldt og kompetent team af konsulenter og ansatte udviklet et unikt og innovativt koncept og en metode til at afkode en træners viden og omsætte denne til AI træningsplaner.

Jeg ønsker at tilbyde til alle aktive mennesker unikke kunstig intelligens-baserede (AI) træningsplaner, der er:

– Automatiserede
– Personlige
– Troværdige, udviklet af anerkendte trænere
– Dynamiske og adaptive (baseret på brugerfeedback)

Projektet tog sin officielle start i december 2010, hvor jeg sammen med og med økonomisk støtte fra SDTI etablerede Multiquark ApS. Vi er nu igennem den første udviklingsperiode, og vi er tæt på at være klar til at komme på markedet.

For at komme godt i gang med den proces har jeg netop fået bevilliget yderligere økonomisk støtte fra SDTI. Tidligere koncerndirektør i Coca-Cola i Syd- og Centraleuropa Michael Holm Johansen bliver tredjepart i foretagendet. Foruden sin investering i projektet får Michael (selvsagt) en aktiv rolle i forhold til forretningsudviklingen.

Rammerne og det økonomiske grundlag er nu på plads frem til den 31. december 2013.

Succes kommer ikke af sig selv. Succes skabes på baggrund af kontinuitet, målrettet arbejde og en vilje og tro på, at det vil lykkes.

Arbejdet med Multiquark er på den måde ikke meget anderledes end det at sætte sig et sportsligt mål. For at få et godt og succesfuldt forløb, så skal der defineres en målsætning, der skal opstilles delmål, og der skal udstikkes en kurs. Det er ved at være på plads for de kommende 18 måneder, og så er det bare at komme i gang med “træningen”.

Små skridt hver eneste dag. Så skal det nok blive til noget.

 

Multiquark
Personalized online coaching
Powered by experts
For you and your goals