Kvalitet frem for kvantitet, og hvordan kvantitet fører til kvalitet…
14. Apr, 2014 af Ole Stougaard

Kvalitet frem for kvantitet og hvordan kvantitet fører til kvalitet

Forleden dag læste jeg en historie om en underviser i formning (som det hed da jeg gik i skole), der udførte et interessant eksperiment…

Han delte en klasse op i to grupper. Den ene gruppe ville til deres eksamen udelukkende blive bedømt på mængden (kvantitet) af lerpotter som de havde produceret, mens den anden gruppe ville blive bedømt på kvaliteten af deres bedste lerpotte.

Proceduren var ganske simpel: til deres sidste undervisningstime skulle kvantitetsgruppen medbringe en vægt og veje mængden af lerpotter som de havde produceret, og de ville få en karakter baseret på antal kilo.

Kvalitetsgruppen skulle derimod kun producere én lerpotte, som til gengæld skulle være perfekt, for at de kunne opnå den højeste karakter.

Da eleverne nåede frem til deres sidste time observerede underviseren et ganske interessant resultat, nemlig at det endte med at være kvantitetsgruppen der producerede lerpotterne af den højeste kvalitet!

Det som vi kan tage med os fra dette eksperiment er, at når du gentager det samme stykke arbejde igen og igen, så gør du dig en masse erfaringer og du lærer af dine fejl (bevidst eller ubevidst), og det medfører at du støt og roligt producerer noget af højere og højere kvalitet.

Har du derimod kun fokus på målet – én lerpotte af højeste kvalitet – så ender du ofte med at teoretisere og måske visualisere dig frem til det perfekte produkt, uden at du er i stand til at skabe dette mesterværk.

Det er naturligvis ikke kun inden for lerpotteproduktion at dette gør sig gældende. At gentage det samme igen og igen gælder stort set i alle sammenhænge, hvis du gerne vil skabe noget af højeste kvalitet. Og således også inden for f.eks. træning.

Så start dit personlige projekt med end masse gentagelser frem for at fokusere på din målsætning. Det er nemlig vedholdenhed, kontinuitet, og det at lave fejl og lære af disse, der fører til fremgang og store resultater.

“Persistence can change failure into extraordinary achievement.” – Matt Biondi

Hvis du ønsker at løbe eller cykle hurtigere eller blive stærkere, så kan du enten (over)analysere enhver detalje i din træningsplan, dine færdigheder, din koststrategi etc indtil du er blå i hovedet. Eller du kan vælge at snøre dine sko, hoppe på cyklen eller tage en vægtstang på ryggen og begynde at repetere dine bevægelser/færdigheder og hen af vejen tage ved lære af dine fejl, og ikke mindst stille og roligt forsøge at udføre et større stykke arbejde eller samme stykke arbejde på kortere tid.

Det skal naturligvis nævnes at det kan være dyrt, og det kan tage lang tid bare at kaste sig ud i noget nyt og kun udvikle sig basert på egne fejl og deraf afledte erfaringer, hvorfor det er smart at alliere sig med nogle som har været igennem samme proces, og som så kan videregive deres erfaringer, således du ikke behøver at starte helt fra nul.

Hold fokus på processen frem for målet. Det er ikke dit ønske om at nå et specifikt mål der gør dig bedre, men derimod udvikling og optimering af dine færdigheder og mængden af det udførte arbejde.

I det øjeblik du indser at processen er vigtigere end målet, så vil du også forstå at det gælder om at sætte en plan op, der gør det muligt for dig at få udført så mange gentagelser som muligt, Dit mål er som regel en enkeltstående begivenhed på en specifik dag, og det er noget som du hverken kan kontrollere 100% eller forudsige resultatet af.

Din kontinuitet og din evne til at sætte en masse gentagelser ind på bankbogen, er derimod noget som du i langt højere grad selv er herre over, og det er i sidste ende samtidig det der gør, at du kan realisere dit mål.

Så nedton dit hovedmål og start i stedet med at få styr nogle rutiner som med tiden kan blive til gode vaner, der sikrer dig en kontinuitet i din træning og millioner af gentagelser….