Inspirerende og lærerige dage med løbeteknik
24. Aug, 2012 af Ole Stougaard

Poserunning

De sidste tre dage har stået i løbeteknikkens tegn.

Jeg har haft af besøg af Dr. Nicholas Romanov og hans søn Severin Romanov, med den hensigt at arbejde med Poserunning.

Personligt har det været for at lære endnu mere af Nicholas, og bedre at forstå, hvad bevægelse handler om og specifikt selvfølgelig, hvordan vi løber.

Der findes adskillige lag i denne forståelses- og læringsprocess, og jeg synes at jeg kommere dybere og dybere for hver gang jeg arbejder koncentreret med Posemethod.

Formålet var også at præsentere Poserunning for løbere, løbetrænere og fysioterapeuter.

Inspirationsworkshop
Onsdag startede vi med en inspirationsworkshop, hvor 45 løbere var samlet i Exerzice Fitness, til 3 timers smagsprøve på Poserunning.

Løb og løbeskader
Torsdagen blev brugt på kigge på løbeskader og årsagen til at de opstår, ud fra en løbeteknisk betragtning. Langt de fleste skader kan kobles til afvigelser fra en “optimal” løbeteknik, så ved at forbedre løberes teknik, kan skadesrisikoen minimeres.

For fagfolk som løbetrænere og fysioterapeuter gælder det derfor om, at kende til den perfekte løbestandard og sammenligne løbere med denne, i forhold til at finde afvigelserne og årsagen(erne) til de de opstår.

Heri ligger en stor udfordring, idet der i dag er en generel accept af, at hver løber er unik, og at han/hun har sin egen måde at løbe på. Men sådan er verden ikke skruet sammen. Vi er alle skabt til at løbe på den præcis samme måde.

Så gennem undervisning skal der skabes en accept af at der kun findes én perfekt løbestandard. Og vi skal anvende denne viden til at hjælpe løbere med at forbedre deres teknik, og derigennem hjælpe dem af med deres skavanker og give dem mere fart i benene.

Optimal løbeteknik
Fredag var vi 18 personer samlet til et en-dags seminar for løbere og løbetrænere, og der blev arbejdet med poserunning på et teoretisk såvel som praktisk plan.

Det er altid meget glædeligt at se, at hvis du som løber er åben og modtagelig for ny læring, så kan der på blot en enkelt dag ske store forbedringer i din løbeteknik. Men det vi lærer er fornemmelser (perception), og det er en meget flygtig størrelse, så uden fortsat teknik-træning er man hurtig tilbage i det gamle løbemønster.

Jeg er rigtig glad for forløbet og for at se, at der stille og roligt bliver flere og flere løbere, der begynder at se løb som en færdighed, der først skal læres og videre forbedres, forfines og vedligeholdes.