Hvorfor kan tyngdekraften ikke skabe horisontal bevægelse?
2. Maj, 2013 af Ole Stougaard

Hvorfor kan tyngdekraft ikke skabe horisontal bevægelse?

Jeg har i dag læst endnu en artikel om løbeteknik, hvor et af de klassiske dogmer igen blev nævnt:

When Amby Burfoot, Editor-at-Large for Runner’s World, asked running expert panelists Michael Tammaro, Ph.D. (Physicist), Steve Magness (assistant coach to Alberto Salazar at Nike’s Oregon Project), and biomechanist Irene Davis, Ph.D. (director of the new National Running Center at the Spaulding Rehabiltation Hospital in Boston) if leaning forwards helps you run more efficiently by letting gravity do some of the work, the consensus was:

“Gravity can do nothing to improve your running efficiency on a flat surface. That’s because gravity provides no horizontal force; it simply pulls you back down to the earth.”

Jeg er selvfølgelig ikke enig med dem og deres konklussion.

Hvis vi vælger at tage en paktisk tilgang til dette, så kan vi bruge denne video som et eksempel.

Her ser vi en løber der blot lader sig falde fremad. Løberen ikke laver noget aktivt (med musklerne), og hun har heller ikke noget momentum, idet hun starter fra Pose/balance.

Vi kan jo tydeligt se, at løberen bevæger sig i horisontal retning, og hvor langt hun kommer på et skridt afhænger af, hvor meget hun lader sig falde.

Hvis det ikke er tyngdekraften der får løberen til at falde fremad, hvad er det så?

Det er snart mange år siden at jeg har studeret biomekanik på idrætstudiet, men jeg mangler at få forklaret, at hvis ikke tyngdekraften på den her måde kan skabe horisontal bevægelse, hvad er det så der får løberen til at bevæge sig fremad i ovenstående eksempel?

Og indtil jeg har fået en god og plausibel forklaring, så holder jeg fast i, at tyngdekraften godt kan skabe bevægelse i horisontal retning.