Hvad er Natural Running egentlig for noget?
16. Apr, 2013 af Ole Stougaard

Jorg-Badura-01a-Barefoot-Running - © Jorg Badura

I forbindelse med det nye samarbejde med Kaiser Sport i forhold til Natural Running havde vi i går en lille workshop med Kaiser Sports personale, hvor vi drøftede Natural Running.

Det er lidt sjovt, at rigtigt mange løbere, løbebutikker og løbeskosproducenter taler om Natural Running, uden at der findes en præcis definition af begrebet Natural Running. Der er ikke mange, der kan fortælle, hvad Natural Running er for noget!

Hvis vi tager løbeskosproducenternes tilgang til Natural Running, så handler det dybest set om at flytte foden tættere på jorden samt at give foden mulighed for en friere bevægelse i løbet. Det vil sige væk med de tykke mellemsåler til fordel for fladere sko med et lille hældrop.

Men gør det os til Natural Runnere at løbe i disse sko? Ikke hvis du spørger mig.

Og hvad vil det i det hele taget sige at løbe naturligt?

Mange løbere og løbetrænere har den tilgang til Natural Running, at det handler om at løbe som dengang for mange tusinde år siden, hvor vi kom ned fra træerne og begyndte at bevæge os rundt på to ben. Min anke til det er, at vi jo dybest set ikke ved noget om, hvordan de løb dengang, samt at der dengang sikkert også fandtes gode og dårlige løbere.

Denne hypotese bygger videre på, at vi som mennesker at skabt til at løbe langt, og at vi brugte denne kompetence til at jage dyr, indtil de faldt om af udmattelse. Vi kunne ikke løbe dem op på den korte bane, men ved at blive ved med at jage dyret over store afstande ville dyret til sidst falde om af udmattelse.

Personligt er jeg ikke tilhænger af denne teori, og jeg mener ikke, at vi kan lære meget om løb ved at kigge på menneskets biomekanik ud fra denne hypotese.

Derimod mener jeg, at Natural Running eller “naturlig bevægelse” tager udgangspunkt i, at vi som mennesker er formet ud fra, at vi her på jorden lever under tyngdekraftens konstante påvirkning. Tyngdekraften er forudsætningen for livet her på jorden og for, hvordan dyr, mennesker etc. har udviklet sig.

Derfor skal vi definere Natural Running ud fra, hvordan vi løber (bevæger) os optimalt i forhold til dels at udnytte tyngekraften som bevægelsesskaber, dels at minimere tyngekraftens negative påvirkning på kroppen.

Poserunning definerer netop en standard for løb og bevægelse i det hele taget ud fra den betragtning. Groft sagt giver tyngekraften os vores kropsvægt, og netop kropsvægten aktiverer vi igennem specifikke nøglepositurer til at skabe bevægelse, ved at vi bringer os selv ud af balance.

De bedste Natural Runnere vi har i dag er helt små børn, der netop har lært at løbe, men som endnu ikke er blevet præget i deres bevægemønstre af deres forældre, uheldigt fodtøj, angsten for at falde etc. Små børn har kun deres kropsvægt samt en vanvittig god fornemmelse for at være i balance og ude af balance, og med disse redskaber bevæger de sig på den mest naturlige måde.

Så for mig handler Natural Running om at løbe på en måde, hvor vi udnytter tyngekraften til at skabe bevægelse. Der sker ved, at når vi sætter en fod i jorden, er kroppen i en helt specifik positur og så tæt på balance som overhovedet muligt. Herfra bruger vi vores kropsvægt til at falde fremad for på den måde at skabe bevægelse i horisontal retning.

Når du først har lært denne færdighed og løber naturligt, kan du med stor fordel løbe i et par løbesko, der er flade og med et lille hældrop. Dette giver dig en rigtig god kontakt med underlaget samt hurtig og korrekt feedback fra dine fødder. Det hjælper dig med at holde balancen, fornemme faldet og forbedre timingen, i forhold til hvornår foden skal løftes fri fra jorden.

Hvis du omvendt vælger at løbe i et par løbesko til Natural Running uden at ændre på din løbeteknik, så øger du risikoen for at udvikle en lang række “nye” løbeskader.

Derfor går Natural Running og løbeteknik hånd i hånd. Skoene er ikke hensigtsmæssige uden en fornuftig løbeteknik, og omvendt kan du optimere den indlærte løbeteknik ved at vælge en Natural Running-løbesko.