Hvad er dit mål for 2012?
28. Okt, 2011 af Ole Stougaard

 

Fajua Singh

Har du fået defineret dit (eller dine) sportslige mål for 2012? Skal du løbe Nykredit Copenhagen Marathon, cykle La Marmotte, køre KMD Challenge Copenhagen eller en gennemføre en anden konkurrence, der for dig er en stor personlig udfordring?

For at udstikke en kurs i din hverdag, er det en god ide at sætte sig nogle mål.

Når du opstiller din egen personlige målsætning, så start med at drømme! I drømme kan alt ske, så slip tøjlerne løs og skriv ned, hvordan du drømmer om at være som menneske, og hvilke mål der tillader dig dette.

For at være fokuseret på målet er det nødvendigt, at det giver mening for dig. Og hvad giver mere mening end at arbejde hen imod den man inderst inde ønsker at være? Så jo mere relevans målet har for dig, desto mere motiveret vil du være for at nå målet.

Når drømmen er formuleret og målet for det kommende år er sat, så få det ned på et stykke papir og hængt op på køleskabsdøren. Det er altid rigtigt godt at formulere sine mål på skrift og få hængt det op et sted, hvor du dagligt bliver mindet om, hvad din mission er.

Herefter handler det om at få realiseret sit mål. Det sker ikke af sig selv, og det er vigtigt at du får struktureret din hverdag, således at langt de fleste af de beslutninger og valg du træffer, hjælper dig tættere på målet og drømmen.

Et rigtigt godt værktøj som jeg selv bruger er Stephen Coveys bog “De 7 gode vaner”. I bogen finder du nogle rigtigt gode værktøjer i forhold til personlig målsætning, og hvordan du når de mål du sætter dig. Det tre første kapitler handler om personligt lederskab og de lyder som følgende:

Vane 1: Vær proaktiv
Tag initiativ – hold løfter – påtag dig ansvar – påvirk resultaterne i positiv retning

Vane 2: Begynd med slutningen
Udarbejd en vision – fastsæt og afklar dine personlige mål – fokusér på resultaterne

Vane 3: Gør det første først
Følg strategien – fokusér på det væsentlige frem for udelukkende på hastesager –  prioritér dine aktiviteter

Disse vaner vil hjælpe dig med at opstille en konkret handlingsplan (træningsplan), som igen giver dig overblik over hvad der skal gøres (trænes), og ikke mindst hvad der er det vigtigste for dig at gøre/træne, for at nå målet.

For at det skal blive en succes, er det selvfølgelig vigtigt at du handler ud fra det du beslutter, samt reserverer både tid, fokus og energi til det i din hverdag.

I hele denne proces og ikke mindst fremadrettet må du arbejde proaktivt. Husk, at det er dig der kan tage initiativerne og påvirke resultaterne i positiv retning – ikke udefra kommende faktorer. Arbejd med det du selv kan påvirke, og undlad at lade dig gå på at de faktorer du ikke selv er herrer over.