Det gør godt at gøre godt
18. Dec, 2012 af Ole Stougaard

Det gør godt at gøre godt

I dagens Danmark anser mange af os mennesket som et bevidst, rationelt og fornuftbaseret menneske, der kun gør ting, hvis nettogevinsten er positiv.

I en given situation laver vi en hurtig beregning, og vurderer om det er noget vi får noget ud af. Og kun hvis afkastet er positivt, skrider vi til handling. Traditionel økonomisk tænkning bygger på dette paradigme

Spilteori har midlertidig vist at det i mange tilfælde rent faktisk ikke forholder sig sådan, når vi kigger på menneskers adfærd. Vi er langt mere sociale anlagt og knyttet til vores medmennesker end vi aner. Og vi gør gerne gode gerninger, uden at vi nødvendigvis direkte får noget igen.

Men taler i videnskabelige kredse om begrebet “glød”. Når mennesker samarbejder og hjælper andre, så føler de en indre glød, og denne glød er mulig at måle og kvantificere på mængden af specifikke hormonstoffer (f.eks. dopamin og oxytocin) i blodet og via hjerneskanninger.

Konklusionen er, at gør du andre mennesker glade, så bliver du selv glad af det. Så det bedste du kan gøre for sig selv, er at gøre noget godt for andre.

Det gør godt at gøre godt