Bevægelse er liv. Liv er bevægelse
20. Sep, 2012 af Ole Stougaard

happy kids running in the woods

Alt er i konstant bevægelse. Vi er den samme person og alligevel ikke. I løbet af et år har vi kopieret os selv flere gange. Alle vores celler er blevet udskiftet. På den måde er bevægelse lig med liv. Hvis der ikke er bevægelse, så lever vi ikke.

Den måde vi bevæger os på fortæller meget om, hvor meget vi lever.

Læg mærke til børn der leger. Det er meget ofte i løb, og med deres kropsvægt fremme på den forreste del af foden. De lever 100 %.

Børns bevægelse står i skarp kontrast til den måde gamle mennesker bevæger sig på. Det er i et helt andet og aldeles adstadigt tempo. Og med deres kropsvægt placeret på hælene.

Og netop vores kropsvægt spiller en afgørende rolle. Når vi bruger vores kropsvægt holder vi os i live, og det modsatte gør sig gældende når vi ikke gør.

Derfor forfalder kroppen, når vores kropsvægt ikke bruges aktivt. Vi kender det fra astronauter der befinder sig i vægtløs tilstand i rummet, fra sengeliggende mennesker, fra gamle mennesker, eller slet og ret inaktive og sofasiddende mennesker.

For at vi kan løbe, lege, danse osv. så er vi nødt til at have kropsvægten fremme på den forreste del af foden. Her er vores kropsvægt let tilgængelig. Det er kun derfra at vi kan miste balancen og falde!